Habits

Recognizing habits Learn to recognize habits. Note: Instead of “craving” the word “desire” is used in this video. Be aware of your identity Learn how…

01. Herken gewoontes

Herken effectieve en ineffectieve gewoontes met de gewoontematrix In deze video wordt uitgelegd wat gewoontes zijn en hoe je gewoontes bij jezelf kunt herkennen. Ook…