Maak gebruik van Gestalt

Zakelijk tekenen en Gestalt

Communiceer beter met jouw tekeningen

Er zijn wetmatigheden in de manier waarop wij naar objecten en afbeeldingen kijken en de wijze waarop wij die visuele informatie interpreteren. Deze wetmatigheden noemen we Gestaltprincipes. In deze video wordt aan de hand van enkele voorbeelden uitgelegd wat de theorie achter Gestaltprincipes inhoudt.

Als je gestaltprincipes toepast zal je merken dat jouw visuele boodschap beter aansluit bij de kijker. Hou hier rekening mee als je tekeningen gebruikt in mindmaps of beeldmateriaal inzet voor bijvoorbeeld presentaties. In de training zakelijk tekenen leer je hoe je Gestaltprincipes toepast als je complexe informatie vertaalt naar tekeningen.

Related Articles

12 e-mail management tips

1. Investeer in een spamfilter een van de grootste ergernissen van cursisten in onze training effectief timemanagement is de overvloed aan te veel e-mails waar ook nog…

Uitstelgedrag aanpakken

Uitstelgedrag kun je met anders denken aanpakken Als zelfs na een training time management uitstelgedrag aanpakken niet lukt terwijl je heel veel belangrijke taken hebt en er…