07. Een digitale mindmap met professionele typografie

typografie in je digitale mindmap

Een lettertype is de stem van je tekst!

Als je wilt dat je mindmap serieus wordt genomen dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je aandacht besteedt aan het gebruik van letters. We noemen dat typografie. Als je met letters je boodschap wilt onderstenen kun je kiezen voor verschillende ingrepen:

Lettertype

Hou het beeld rustig. Ga niet heel veel verschillende lettertypes gebruiken in een tekst. Dat gaat ten koste van de leesbaarheid en het oogt heel rommelig. Dat is juist het tegenovergestelde van wat je wilt. Een mindmap heeft – als het goed is – als doel dat informatie wordt gestructureerd en dat onderlinge relaties en verbanden duidelijk worden. Het legt als het ware uit dat hoe je hebt gedacht. Het laatste wat je wilt is uitstralen dat je als een warhoofd hebt gedacht. Kies dus voor één lettertype.

Vet of italic (cursief)?

Heb je wel eens een tekst van iemand ontvangen die om de haverklap woorden of zinsdelen cursief of vet zet en ook beide ingrepen wel eens combineert en afwisselt met onderstrepingen? Dat leest niet prettig. Bovendien is het zo dat als je alles belangrijk maakt, niets meer belangrijk is. De meeste lettertypes hebben een beperkte set gewichten (wel of niet vet en eventueel vetter) en een beperkte set cursieven (meestal gelijk aan het aantal gewichten). Gebruik vet of italic dus alleen voor een sporadische ingreep als je aandacht van de lezer vraagt.

Corps

Het corps is de grootte van de letter. In de meeste software-pakketten (denk aan Word, Excel en Freemind) wordt corps uitgedrukt door middel van pt. en in sommige gevallen door middel van px.
Het voordeel van variëren in corps is dat je oneindig veel mogelijkheden hebt: Tussen geel groot en heel klein zijn veel variaties mogelijk. Werken met verschil in formaat is voor de kijker ook prettiger. Groot ervaren we namelijk als belangrijk en klein als minder belangrijk.

Wat moet jij doen?

Maak gebruik van een ingreep tegelijkertijd. De beste ingreep die je kunt toepassen is variëren in formaat (corps). Als er dan een keer aandacht gevestigd moet worden op een woord, gebruik je vet if italic.
Ga niet verschillende lettertypen door elkaar heen gebruiken en kies voor een goed leesbare letter. Gebruik een lettertype dat goed leesbaar is op papier en beeldscherm. Wil je een klassieke uitstraling? Gebruik dan bijvoorbeeld de Georgia. Wil je een moderne zakelijke uitstraling? Gebruik dan een bijvoorbeeld de Arial.

De stem van de tekst

Kies altijd voor letters die een zakelijke uitstraling hebben. Vermijd lettertypes met een speelse uitdrukking (tenzij je les geeft op een basisschool en voor leerlingen – en dus niet hun ouders – teksten print). Het gebruik van de Comic Sans is wat mij betreft een absolute doodzonde!

Bekijk alle how to’s over digitaal mindmappen

01. Gratis mindmap-software downloaden en mindmaps maken
02. Delen van je mindmap kopiëren en plakken
03. Je digitale mindmap bondig weergeven
04. Wolken gebruiken om overzicht te creëren
05. Knooppunten in je mindmap verplaatsen
06. Je mindmap de juiste kleuren geven
07. Professionele typografie gebruiken in je mindmap
08. Met lijnen knooppunten verbinden
09. Afbeeldingen en icons in je mindmap gebruiken

Download de Excelfile met sneltoetsen en code

Wil je snel, slim en creatief leren denken?

Volg de cursus mindmappen (ook incompany mogelijk!)

Related Articles

12 e-mail management tips

1. Investeer in een spamfilter een van de grootste ergernissen van cursisten in onze training effectief timemanagement is de overvloed aan te veel e-mails waar ook nog…

Uitstelgedrag aanpakken

Uitstelgedrag kun je met anders denken aanpakken Als zelfs na een training time management uitstelgedrag aanpakken niet lukt terwijl je heel veel belangrijke taken hebt en er…